Αναζητούμε συνεργάτες για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων.
Τα βιογραφικά μπορείτε να τα στέλνετε στο hr@netconnect.gr αναφέροντας τον κωδικό θέσης.


Η Εταιρεία NETCONNECT AE, αναζητά Product Manager κωδ.θέσης ATH-PM23 για την έδρα της, στο Μοσχάτο Αττικής για θέση πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα:

Ηλικίας 18-29 ετών

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Δίπλωμα ΙΧ και μηχανής

Γνώση του κλάδου πληροφορικής και του marketing

Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου

Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα

Διάθεση για εργασία και εξέλιξη