Αναζητούμε συνεργάτες για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων.
Τα βιογραφικά μπορείτε να τα στέλνετε στο hr@netconnect.gr αναφέροντας τον κωδικό θέσης.


Θεσσαλονίκη


Η Εταιρεία NETCONNECT AE, αναζητά Εξωτερικό πωλητή κωδ.θέσης SKG-sales23 για το υποκατάστημα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη (περιοχή Βούλγαρη) για θέση πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα:

Ηλικίας 18-30 ετών

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Δίπλωμα ΙΧ και μηχανής

Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου

Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα

Διάθεση για εργασία και εξέλιξη

------------------------------------------------------------

Αθήνα


Η Εταιρεία NETCONNECT AE, αναζητά Εξωτερικό πωλητή κωδ.θέσης ΑΤΗ-sales23 για την έδρα της, στο Μοσχάτο Αττικής για θέση πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα:

Ηλικίας 18-29 ετών

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Δίπλωμα ΙΧ και μηχανής

Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου

Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα

Διάθεση για εργασία και εξέλιξη